Adjektiv
An adjective describes how someone or something looks. Its main syntactic role is to qualify a noun or noun phrase.

Adjektiv er en ordklasse som ''beskriver'' noe eller noen

Adjektivleken
Vi kan ha mye moro med denne ordklassen.
  • Skriv en historie der du setter inn tomrom der det skulle ha vært adjektiv.
  • Få noen til å komme med forslag på adjektiv. (De som deltar i leken, skal ikke kjenne innholdet i teksten.)
  • Når du har fått nok ord, leser du opp historien din.
f.eks. den prikkete gutten danser med den hårete Nils.

Her er en link til et spill der du må finne adjektivene : oppgaver


Gradbøying


We can say that a car is big, that it is bigger than another is, or that it is the biggest car of all.
Positive
Comparative
Superlative
Angry
Angrier
Angriest

Positive
Comparative
Superlative
Old
Older
Oldest

Adjektiv som består av to eller fler stavelser, bøyes med more og most:
Positive
Copmperative
Superlative
beautiful
more beautiful
most beautiful

Unntaket er tostavelsesord som ender på -y,-or,-ow, -le, -er:

Positive
Comparative
Superlative
pretty
prettier
prettiest
clever
cleverer
cleverest
Happy
Happier
Happiest
Dark
Darker
Darkest

Oppgaver

Kilde: Englisch-hilfen.de